Omezení dopravy

UZAVÍRKA MOSTU

14.6.2021 - 8.5.2022 úplná uzavírka mostu přes koleje. Objízdné trasy budou pro automobily do 7,5 tuny přes Radostice a Ostrolovský újezd

15.3. - 31.3. úplná uzavírka mostu přes koleje. Objízdné trasy budou pro automobily do 7,5 tuny přes Radostice a Ostrolovský újezd.

1.4. - 13.6. omezení průjezdu stavbou - průjezd bude možný

 

 

 

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27.března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.

Více informací zde: Jak se sečíst | Sčítání 2021 (scitani.cz)

 

Hlášení 

místního rozhlasu

20.4.2022 V sobotu 23. dubna proběhne úklid okolí Trocnova u příležitosti mezinárodního dne Země. Zveme všechny dobrovolníky, kteří se chtějí připojit a pomoci s úklidem v Trocnově, dostavte se v sobotu v devět hodin na náves. Rukavice a pytle zajištěny. Po akci si společně opečeme buřty u rybníka. Dále se v pondělí 25. uskuteční od 18ti hodin veřejná schůze, kde budou mimo jiné prezentovány výsledky ankety. Všichni jste srdečně zváni.

 

2.4.2022 Tento víkend obdržíte do schránek anketní lístky na které můžete napsat pět největších problémů, které vás v Trocnově trápí. Anketní lístky budou k dispozici také na nástěnce na návsi.

24.3.2022 V sobotu 26.3. 2022 proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Odpady můžete odevzdat u zastávky na návsi v čase od 11:15-11:35. Nebezpečné odpady neodevzdávejte mimo tento vyhrazený čas.

 

 

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Vážení spoluobčané, naší snahou je informovat Vás o dalších postupech a nových situacích, vyplývajících z výskytu koronaviru na našem území a následného vyhlášení nouzového stavu. Níže naleznete důležité informace a kontakty související s cílem minimalizovat možnou infekci.

Webové stránky, kde najdete všechny důležité informace: facebook.com/borovany nebo www.borovany-cb.cz

Důležité kontakty:

Seniorská linka Jihočeského kraje
800 203 210
Hygienická stanice Jihočeského kraje
(volat v případě podezření na nákazu)
387 712 210
Pohotovostní linka Krajské hygienické stanice
736 514 386
Informační linka v souvislosti s koronavirem
1212
Infolinka Státního zdravotního ústavu
(Rady v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru)
725 191 370

 

Distribuce prostředků prevence

Každý občan, s trvalým bydlištěm v Trocnově, obdržel tři kusy pratelných látkový roušek.

V případě potřeby je k dispozici u předsedy OV desinfekční prostředek na mytí rukou a ploch předmětů. Pokud budete mít zájem volejte na číslo 734 681 762.

 

Provozní doba knihovny

Otevírací doba knihovna je každý pátek 17:00-19:00.

V knihovně je pro veřejnost k dispozici počítač s přístupem k internetu.

 

Výsledky voleb do osadního výboru Trocnov

1. Josef Razím 29 hlasů - předseda OV

2. Pavla Juříček Janošová 21 hlasů

3. Pavel Lilák 19 hlasů

4. Marek Ehrlich 15 hlasů

5. Jiří Kazimour 12 hlasů

 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Borovany

 

Zákaz ukládání bioodpadu u kravína

V souvislosti s prodejem kravína v Trocnově končí s okamžitou platností dohoda se ZOD Borovany, která umožnila ukládání bioodpadu a mrvy v prostoru bývalého hnojiště u kravína. Prostory jsou nyní soukromé a ukládání jakéhokoliv odpadu je zde v rozporu se zákonem. 

Za popelnice se v Borovanech a osadách neplatí poplatek

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení platné vyhlášky o odpadech a tím zároveň zrušilo poplatkovou povinnost za odpady. Toto rozhodnutí se může v budoucnu změnit na základě legislativy nebo ekonomické situace města.

Výše ostatních poplatků (poplatek za psa nebo místní poplatky) se pro rok 2018 nemění.

Plán svozu komunálního odpadu

V roce 2020 se bude komunální odpad svážet každé ÚTERÝ odpolední směnou.

Komunální

odpad
PLASTY
PAPÍR
SKLO
ÚTERÝ

odpolední směna
ČTVRTEK

každý týden
ČTVRTEK

1x za 14 dní

LICHÝ TÝDEN
1. až 2. den v měsíci

1x za měsíc

Krčma u Jana Žižky

Navštivte Krčmu u Jana Žižky, provozní doba:

 Po 16:00-22:00

 Pá 16:00-23:00

 So 16:00-23:00

 Ne 16:00-22:00

V nabídce pivo, limo, nanuky...